slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09),Одељење за урбанизам, грађевинарство,комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава:

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта РЕФИСА БАЛКАН д.о.о. Прибој, Слободна зона Рача бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат реконструкције постојеће котларнице у гасну котларницу на ТНГ постављањем два (2) преносна резервоара запремине од по 4850l на слободном простору на кат.пар.број 557 КО Рача, општина Прибој.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове, улица 12. Јануара број 108 канцеларија број 44, почев од 27.06.2019.год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 08.07.2019.године.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.