banner youtube
Banner Ombudsman
banner budzet1
banner budzet1
banner lpa porezi
banner EU PRO
banner-bilten
Портал отворених података
Plan razvoja opstine Priboj
banner budzet

banner objedinjena procedura
banner objedinjena procedura
banner-android
Систем 48
banner mapa pristupacnosti
banner budzet
Program razvoja Podrinja
Центар за социјални рад општине Прибој
Фестивал Дани Данила Лазовића
srbija gradi ukljuci se
banner ukidanje pecata
Информатор о раду
ЕУ за реформу система предшколског васпитања и образовања у Србији (СУПЕР)
mosi 2018

Стратегија и Акциони план за младе у Прибоју 2010 – 2013.

Стратешко планирање, као приступ у планирању развоја, систематичан је и логички вођен процес, који обухвата сагледавање и анализу свих елемената прошлог и садашњег деловања субјеката планирања, те дефинише развојне правце у складу са заједничким интересима свих актера процеса планирања, кретањима у окружењу и потребама заједнице. Циљ процеса је да допринесе развоју друштва уз поштовање демократских процедура и увођење праксе партиципативног планирања заснованог на одговорном управљању ресурсима и активном учешћу институција и грађана, што у реалитету значи стављање у функцију постојећих ресурса, улагање социјалног капитала у покретање промена, стварање нових вредности у заједници и подстицање одговорног односа према сопственом развоју.

Процес стратешког планирања је једним својим делом усмерен на едукацију учесника процеса о методама партципативног планирања. Комбинованим методама примењеним у процесу планирања настоји се успоставити комуникација са што већим бројем социјалних актера у заједници чије присуство доприноси квалитету стратешких одлука и самог Стратешког, Оперативног и Акционог плана.

Усаглашени и у формату стандардизовани документ Стратешког плана у себи садржи и план развоја друштвене области усклађен са економским развојем заједнице. Документ је јаван и садржи систем вредности који заједница промовише и подржава.

Стратегија и Акциони план за младе у Прибоју 2010 – 2013. можете преузети овде.