slideshow04

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 27.02.2019. godine, objavljuje Obaveštava da je nosilac projekta IONNI PLASTICS TECHNOLOGY DOO PRIBOJ, ul.Veljka Vlahoviće br.10, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat PROIZVODNjA GRANULATA OD PLASTIČNIH MATERIJALA (ABS SMOLA, POLIPROPILEN, POLIAMID I DR.) kapaciteta 1250t mesečno  na kat.parceli broj 1156/1 KO Priboj, ul. Save Kovačevića bb, opština Priboj.

OGLAŠAVA JAVNI UVID I SEDNICU JAVNE RASPRAVE

1.Studija o proceni uticaja se izlaže na javni uvid i traje od 16.03.2019.godine do 05.04.2013.godine. Za vreme trajanja javnog uvida napred navedena studija će biti izložena svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Opšinske uprave Priboj, ulica 12.januara broj 108 soba 44. Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu dostaviti primedbe i mišljenja na studiju o proceni uticaja u pisanom obliku i predati ih nadležnom organu Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove.

2.Sednica javne rasprave održaće se 08.04.2019.godine sa početkom u 12 časova u zgradi Opštinske uprave Priboj, ulica 12 Januara br.108, sala za venčanja.

Na sednici javne rasprave učestvuju nosilac prijekta, izrađivač studije, a mogu prisustvovati sva pravna i fizička lica tj.zainteresovani organi,organizacije i javnost.

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.