slideshow04

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 27.02.2019. godine, objavljuje obaveštava da je nosilac projekta Opština Priboj  ulica 12.Januara broj 108 ,podnela  zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije i dogradnje Postrojenja za prečišćavanje vode za piće „Mihajlovac“ na kat.parceli broj 3908/01,3908/3 i 3101 KO Banja, opština Priboj.

OGLAŠAVA JAVNI UVID I SEDNICU JAVNE RASPRAVE

1. Studija o proceni uticaja se izlaže na javni uvid i traje od 28.03.2019. godine do 18.04.2019. godine.
Za vreme trajanja javnog uvida napred navedena studija će biti izložena svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Opšinske uprave Priboj, ulica 12.januara broj 108 soba 44.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi , organizacije i javnost mogu dostaviti primedbe i mišljenja na studiju o proceni uticaja u pisanom obliku i predati ih nadležnom organu Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove.

2.Sednica javne rasprave održaće se 19.04.2019.godine sa početkom u 12 časova u zgradi Opštine Priboj, ulica 12 Januar broj 108, sala za venčanja.
Na sednici javne rasprave učestvuju nosilac prijekta ,izrađivač studije, a mogu prisustvovati sva pravna i fizička lica tj.zainteresovani organi,organizacije i javnost.

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.