Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09),Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo,komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava:

Zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac projekta REFISA BALKAN d.o.o. Priboj, Slobodna zona Rača bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije postojeće kotlarnice u gasnu kotlarnicu na TNG postavljanjem dva (2) prenosna rezervoara zapremine od po 4850l na slobodnom prostoru na kat.par.broj 557 KO Rača, opština Priboj.

Uvid u sadržinu zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Priboj – Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove, ulica 12. Januara broj 108 kancelarija broj 44, počev od 27.06.2019.god. u vremenu od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 08.07.2019.godine.

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.