slideshow04

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava:

Zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac projekta Javno preduzeće „Toplana“ Priboj, ul.12. Januara broj 5, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnje kotlarnice na drvnu biomasu i lako lož ulje koju čine tri kotla, od kojih je jedan kotao na biomasu, a dva su kotlovi na lako lož ulje kapaciteta po 8MW (ukupni kapacitet 24MW), na kat.par.broj 1822/2 KO Priboj, opština Priboj.

Uvid u sadržinu zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Priboj – Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove ulica 12. Januara broj 108 kancelarija broj 44 počev od 30.08.2019. god. u vremenu od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 09.09.2019. godine.

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.