Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1. i 2. i člana 29.stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Zainteresovane organe, organizacije i javnost da su ovom organu Industrijski parkovi doo Priboj, Rača podneli zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje podstanice i priključnih cevovoda tehničkih gasova uz objekte hale Preseraj i to kiseonika 2,5 u količini od 360,042 Nm3, azota 5,0 u količini od 440,634 Nm3 i ugljen dioksida 457,636 Nm3 planirane na kat.parceli broj 557/1 KO Rača, opština Priboj.

Uvid u sarržinu zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Priboj – Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove ulica 12. Januara broj 108. kancelarija broj 44 počev od 13.08.2020. god. u vremenu od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 24. avgust 2020. godine.

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.