slideshow04

Konkursi, obaveštenja, pozivi

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 63. stav 2. i člana 69.stav 1. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“ broj 36/09 i 88/10), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opširnije...

Obaveštenje: Javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta male hidroelektrane Rekovići na reci Lim

Nosilac projekta Mini Hydro Investments iz Beograda podneo je Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta male hidroelektrane Rekovići na reci Lim, na KP 5963, 3582/2, 3585/1, 3589/1, 3589/2, 3557 i 3551 KO Banja, 608, 605, 601 i 602 KO Dobrilovići 2210, 595, 2219, 591 i 592 KO Kalafati.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo,komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09) , Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji  i javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Општинска  управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 06.05.2015. године објављује обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна провена утицаја пројекта на животну средину

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo,komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo,komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 13.02.2015. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac rojekta Poliester grupa d.o.o Priboj podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje pogona za presovanje protivgradnog reagensa na kat.par.broj 261/1 KO Priboj, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine daje sledeće OBAVEŠTENJE

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 09.12.2014. godine objavljuje obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Dom kulture: Javni oglas

Javni oglas za davanje u zakup poslovnog prostora  putem prikupljanja ponuda

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac Projekta Poliester grupa d.o.o Priboj  podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja  na životnu sredinu za projekat izgradnje MHE „Sjeverin“na reci Sutjesci  instalisane snage 280 KW, na kat.par. broj 710 KO Sjeverin postaviće se  mašinska zgrada, a vodozahvat između katastarskih parcela broj  KP 483 i KP 500 KO Zabrđe, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, odeljenje za urbanizam,građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 06.08.2014. godine, objavljuje Obavešteše o donetom rešenju kojim se odbija zatev za davanje saglasnosti na studiju o proceni projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj , odeljenje za urbanizam,građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 09.04.2014. godine objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac projekta Poliester grupa d.o.o., ulica Pribojske čete broj 44, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu rekonstrukcija postojećeg energetskog objekta – toplane i promena namene u postrojenje za proizvodnju električne i toplotne energije sa pogonom na biomasu, instalisane snage 970kW na kat.par.broj 261/1 KO Priboj, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 12.02.2014. godine, obaveštava da je nosilac projekta NIS a.d. Novi Sad Narodnog Fronta broj 12 , podneo ovom organu zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije postojećeg objekta, sanacije i defektaže postojeća 4 (četiri) rezervoara za tečna goriva (podzemni rezervoari)  kao i ugradnja jednog novog rezervoara zapremine 30m za (TNG) na kat. parceli broj 1817 KO Priboj ulica 29. oktobra broj 47, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 21.11.2013. godine, objavljuje obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo,komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava:

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 16.08.2013.godine objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebn procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac Projekta Radomirović Stevan iz Užica Bela Zemlja bb podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje MHE "Bučevka" na Bučevskoj reci instalisane snage 320 kVA na kat. parceli broj 2155 KO Bučje.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove na osnovu člana 69. Stav 1. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl.glasnik RS" broj 36/09 i 88/10) obaveštava javnost da je na zahtev operatera postrojenja za upravljanje otpadom APUR "KIKO PROM" iz Priboja izdata dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska uprava Priboj – Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (Sl. Glasnik RS“, br. 36/09 i 88/2010), objavljuje Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac projekta "MP KOMERC" ulica Četvrte sandžačke broj 52 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta – pogona za proizvodnju drvenih peleta na kat.par. broj 196 KO Priboj, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam,građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 25.05.2013. godine objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na zahtev nosioca projekta Komarice Đorđa preduzetnika AUR“KIKO-PROM“, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Priboj sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja projekta „Skladištenje sekundarnih sirovina“ na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac projekta „PROMOTER BBM“ d.o.o. Zemun ulica Timočka broj 19 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu rekonstrukcija postojećeg energetskog objekta – toplane i promena namene u postrojenje za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW na kat.par.broj 1071/5 KO Rača u krugu preduzeća Sedišta, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu Komarica Đorđe preduzetnik AUR“Kiko-prom“ ulica Podinski put bb podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta upravljanje neopasnim otpadom u ulici Četvrte sandžačke bb na kat.par.broj 1916/3 KO Rača, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na zahtev nosioca projekta Direkcije za izgradnju grada Priboja Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnje antenskog stuba sa maksimalnom snagom svih panela po svim kanalima je 150 W u Sjeverinu na kat. parceli broj 1492 KO Sjeverin, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na zahtev nosioca projekta Telekom Srbija a.d Beograd, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja projekta Zatečenog stanja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije Priboj 2-UE 19, UEX19,UEU 19 i UE19Co61 na kat.parcelibroj ½ KO Crnuzi, opština Priboj.

Opširnije...