slideshow04

Konkursi, obaveštenja, pozivi

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo,komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava:

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 16.08.2013.godine objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebn procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac Projekta Radomirović Stevan iz Užica Bela Zemlja bb podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje MHE "Bučevka" na Bučevskoj reci instalisane snage 320 kVA na kat. parceli broj 2155 KO Bučje.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove na osnovu člana 69. Stav 1. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl.glasnik RS" broj 36/09 i 88/10) obaveštava javnost da je na zahtev operatera postrojenja za upravljanje otpadom APUR "KIKO PROM" iz Priboja izdata dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska uprava Priboj – Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (Sl. Glasnik RS“, br. 36/09 i 88/2010), objavljuje Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac projekta "MP KOMERC" ulica Četvrte sandžačke broj 52 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta – pogona za proizvodnju drvenih peleta na kat.par. broj 196 KO Priboj, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam,građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 25.05.2013. godine objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na zahtev nosioca projekta Komarice Đorđa preduzetnika AUR“KIKO-PROM“, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Priboj sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja projekta „Skladištenje sekundarnih sirovina“ na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac projekta „PROMOTER BBM“ d.o.o. Zemun ulica Timočka broj 19 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu rekonstrukcija postojećeg energetskog objekta – toplane i promena namene u postrojenje za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1MW na kat.par.broj 1071/5 KO Rača u krugu preduzeća Sedišta, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu Komarica Đorđe preduzetnik AUR“Kiko-prom“ ulica Podinski put bb podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta upravljanje neopasnim otpadom u ulici Četvrte sandžačke bb na kat.par.broj 1916/3 KO Rača, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na zahtev nosioca projekta Direkcije za izgradnju grada Priboja Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnje antenskog stuba sa maksimalnom snagom svih panela po svim kanalima je 150 W u Sjeverinu na kat. parceli broj 1492 KO Sjeverin, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na zahtev nosioca projekta Telekom Srbija a.d Beograd, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja projekta Zatečenog stanja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije Priboj 2-UE 19, UEX19,UEU 19 i UE19Co61 na kat.parcelibroj ½ KO Crnuzi, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac projekta Direkcija za izgradnju grada Priboja ulica 12. januara br.5 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu izgradnje antenskog stuba sa maksimalnom snagom svih panela po svim kanalima je 150W u Sjeverinu na kat.par.broj 1492 KO Sjeverin, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac izvedenog projekta preduzeće "Telekom Srbija" a.d. iz Beograda Takovska 2 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu izvedenog projekta bazne stanice mobilne telefonije Priboj 2-UE 19, UEH 19,UEU 19 i UE19C061 na kat.par.broj 1/2 KO Crnuzi, opština Priboj.
Ceo tekst obaveštenja možete pogledati ovde.

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove

Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu možete pogledati ovde.