Obrasci za registraciju preduzetnika

Preuzmite obrasce:

Registraciona prijava osnivanja preduzetnika

Registraciona prijava osnivanja preduzetnika na određeno vreme

Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku

Registraciona prijava brisanja preduzetnika iz Registra

Zahtev za izvod iz Registra

Registraciona prijava prevođenja preduzetnika

Zahtev za rezervaciju naziva privrednog subjekta

Napomena:

Sve formulare možete popuniti elektronski pomoću programa Adobe Acrobat Reader i tako popunjene ih odštampati.

Izvor: Agencija za privredne registre