Štab za vanredne situacije

Preporuke za postupanje stanovništva u toku poplave kao i nakon povlačenja vode iz poplavnjenog područja

4. sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

Rešenje o obrazovanje stručno-operativnh timova Štaba za vanredne situacije opštine Priboj

Izveštaj sa druge sednice Štaba

Zaključak sa druge sednice Štaba

Preporuka doneta na sednici 3.12.2012. godine

Rešenje o postavljenju članova štaba za vranredne situacije

Rešenje o razrešenju članova štaba za vanredne situacije

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opstine Priboj

Odluka o obrazovanju štaba za vanredne situacije opštine Priboj

Rešenje o postavljenju poverenika i zamenika poverenika u naseljima-mesnim zajednicama na području opštine Priboj

Procena ugroženosti opštine Priboj i opšti plan reagovanja u vanrednim situacijama

Karte reke za poplave

Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Priboj 03.02.2012.

Ukidanje vanredne situacije na teritoriji opštine Priboj 26.02.2012.

Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje na području opštine Priboj

Opšti i operativni plan odbrane od poplava

Program rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za period januar-decembar 2012. godine

Izveštaj štaba za vanredne situacije opšštine Priboj

Okružno komandno-simulacione štabne vežbe ,,Zlatibor 2012”
21 –23. mart 2012. godine

Agenda