slideshow04

Vesti

Održana 4. sednica Skupštine opštine Priboj

Odbornici SO Priboj u utorak, 16.marta 2021.godine, zasedali prvi put u ovoj godini i četvrti put u ovom skupštinskom sazivu.

Tokom četvorosatne, konstruktivne i, na momente, dinamične rasprave, pribojski odbornici razmatrali su 23 tačke dnevnog reda, doneli su odluke i rešenja, prihvatili programe i izveštaje, dali saglasnosti i bavili se kadrovskom problematikom.

Na prvoj sednici lokalnog parlamenta u 2021.godni i prvi rebalans budžeta, zbog odobrenja pojedinih projekta od strane nadležnih ministarstava. Budžet je povećan za nešto preko 88 miliona dinara ili 6,3 odsto, a uvećana sredstva se odnose na dalju izgradnju pešačko - biciklističke staze, rekonstrukciju gradske pijace u Starom Priboju i fiskulturne sale u Sportskom centru, tu su i sredstva za funkcionisanje novoformirane ustanove “Centar za razvoj usluga socijalne zaštite”, nabavku kontejnera i vozila za odvoženje smeća, kao i novac za humano zbrinjavanje pasa lutalica. Budžet opštine Priboj sada iznosi 1.487.116.000,00 dinara.

Jedna od novina, koja je predviđena budžetom, ali još nije zaživela, je besplatan javni prevoz na području opštine Priboj, o čemu je pojašnjenje dao prvi čovek opštine.

“Sproveli smo sve procedure, ali se jedan od ponuđača žalio republičkoj Komisiji za zaštitu ponuđača. I proces je u toku. ”, rekao je predsednik Opštine Priboj Lazar Rvović.
On je dodao da je Opština uputila uregenciju, da se što pre proces okonča, što su danas uradili i predsednici svih mesnih zajednica, jer je javni prevoz velika potreba građana.

"Besplatan javni prevoz je sigurno dobra stvar, efekti će se videti tek kad krene realizacija, a da nam je ideja bila dobra, potvrđuje i činjenica da je po našem modelu već krenuo besplatan prevoz u Prijepolju. ”, zaključio je Rvović.

Odbornici su dali saglasnost na kreditno zaduženje JP “Toplana” za rekonstrukciju toplovoda za daljinski sistem grejanja, a danas je u ministarstvu energetike u Beogradu potpisan ugovor o rekonstrukciji podstanica.

Predstavnici naroda u lokalnoj skupštini prihvatili su i program Fonda za zaštitu životne sredine, koja su delom iskorišćena za zamenu radioaktivnih gromobrana, planirana su sredstva i za monitoring odnosno kontrolu vazduha, kao i zamenu neadekvatnih ložišta u individualnim domaćinstvima.

Lokalna skupština prihvatila je i izveštaje o radu u prošloj godini Opštinske uprave i javnih ustanova u našem gradu - “Centra za socijalni rad”, ”Sportskog centra”, ”Zvičajnog muzeja”, “Doma kulture” i “Gradske biblioteke”.

Data je i saglasnost na pokretanje postupka javnog - privatnog partnerstva za projekat “Zamena starih svetiljki u sistemu osvetljenja javnih objekta u opštini Priboj”.

Skupština je donela i rešenja o imenovanju Sava Derikonjića za vd direktora “Zavičajnog muzeja” a Miroslava Nikitovića za vd direktora novoformiranog “Centra za razvoj usluga socijalne zaštite”.

Jednoglasno, odobornici SO Priboj doneli su i odluku o uspostavljanju saradnje i bratimljenju sa susednom opštinom Rudo.

Na četvrtom skupštinskom zasedanju potvrđen je odbornički mandat Amini Mišorep, sa liste “Akademik Muamer Zukorlić stranka Pravde i poverenja”.