slideshow04

Vesti

Nabavljeni testovi na psihoaktivne supstance - Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj

Praksa testiranja vozača motornih vozila na prisustvo psihoaktivnih supstanci u Priboju je zaživela, među prvima u Srbiji.

Prilikom svakodnevne kontrole, saobraćajna policija, može vozača na osnovu njegovog neobičnog ponašanja, uputiti i na test na prisustvo psihoaktivnih supstanci.

Testiranje se vrši u ovlašćenoj službi Doma zdravlja u Priboju, odnosno u Službi hitne medicinske pomoći. Uzorci se uzimaju iz urina a procedura traje relativno kratko, svega pet minuta.

"Mi sa ovim testovima možemo da konstatujemo prisustvo čak 10 vrsta psihoaktivnih supstanci. Kod testiranih najčešće registrovane supstance su kokain, marihuana i benzodijazepini.", kaže dr Tatjana Milentijević, načelnica Službe Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Priboju.

Test na prisustvo psihoaktivnih suspstanci obavlja lekar i test je ili pozitivan ili negativan. U pitanju je test koji pokazuje generalno prisustvo psihoativnih supstanci odnosno i lakih i teških droga i čije se prisustvo u organizmu, ovim testom, može konstatovati i do 15 dana nakon uzimanja.

Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj po zahtevu Policijske stanice Priboj, uz tehnička sredstva za svakodnevni rad saobraćajne policije na terenu, nabavku testova za psihoaktivne supstance započeo je još 2019.godine. Od iskorišćenih oko 80 testova, polovina testiranih imala je prisustvo psihoaktivnih supstanci.

"Ovo je trenutno najbolji test koji postoji, jer obuhvata sve vrste droga za koje mi znamo.”, kaže dr Milentijević, uz apel da pacijenti, koji imaju hroničnu terapiju iz koje se mogu detektovati određene psihosupstance, ne sedaju za volan, dok koriste tu vrstu terapije.

Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj sve svoje aktivnosti, pa i ovu, sprovodi u cilju, ne sankcionisanja prekršioca, već u cilju poboljšanja saobraćajne kulture i bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

"Ako našim programom i našim radom, sačuvamo bar jedan život, Savet je opravdao svoje postojanje.", kaže Drago Drobnjaković, predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Priboj.