slideshow04

Vesti

50. Opštinska smotra recitatora

U subotu 17. aprila u 14 časova održaće se Opštinska smotra recitatora u Velikoj sali Doma kulture. Pribojski recitatori, podeljeni u tri uzrasne grupe mlađu, srednju i stariju, takmičiće se u govorenju poezije, a po dvoje najboljih u svakoj uzrasnoj grupi predstavljaće Priboj na Okružnoj smotri recitatora koja se održava u Kosjeriću.

Selektor smotre, glumac Beogradskog dramskog pozorišta Milorad Damjanović, imaće zadatak da odabere po dvoje najboljih recitatora. Kriterijumi po kojima selektor vrednuje recitatore jedinstveni su za sve nivoe takmičenja (odeljenska, školska, opštinska, okružna i republičko) i za sva tri uzrasta sadrže: izbor pesme primeren uzrastu i polu recitatora, akcentaciju i dikciju, ostvarivanje misaono emotivnih sadržaja pesme, prirodnost, izražajnost i sugestivnost recitovanja.

Recitatori govore po jednu pesmu, istu na svim nivoima takmičenja. Pesma se govori napamet i može trajati najviše tri minuta za mlađi i srednji uzrast, a četiri minuta za stariji uzrast.