slideshow04

Vesti

Promocija monografije „Stara Raška pod italijanskom okupacijom 1941-1943“

U utorak 12. oktobra biće predstavljena dvotomna knjiga „Stara Raška pod italijanskom okupacijom 1941-1943.“ istoričara dr Milutina Živkovića. Na promociji će govoriti autor dr Milutin Živković, i MA Draga Teodosić, viši arhivista Arhiva Jugoslavije u Beogradu i doktorand na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dok je moderator programa Aleksandar Manović, profesor istorije.

Knjiga „Stara Raška pod italijanskom okupacijom (1941–1943)“ objavljena je početkom 2021. godine. Ona predstavlja plod desetogodišnjeg istraživačkog rada autora u dvadesetak arhiva u Srbiji, Albaniji, Italiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori. Kao izdavači se potpisuju Istitut za savremenu istoriju u Beogradu i izdavačka kuća „CatenaMundi“.

Monografija u središtu ima aktuelnu i važnu temu, koja i pored toga do sada nije celovito obrađivana od istoričara koji se bave savremenom istorijom Srbije i Jugoslavije. U pitanju je tema čija obrada podrazumeva sagledavanje istorije kao totaliteta odnosa u prošlosti. Pod istraživačkim „stiskom“ ona progovara o istoriji Stare Raške nagomilanoj u slojevima, obračunu zavađenih nacija, vera i ideologija, o raznovrsnim nasleđima i tradicijama ove multikonfesionalne i multietničke teritorije u njihovom zaoštrenom, ratnom obliku. Knjiga je zbog toga organizovana pregledno, kombinacijom hronološko-tematskog pristupa, pa čitalac iz nje izlazi sa gotovo potpunim saznanjem o ovim, jugozapadnim krajevima današnje Srbije u toku okupacije.

Dr Milutin Živković autor je četiri monografije, bavi se istorijom Drugog svetskog rata u Srbiji, pre svega prostorom Kosova i Metohije i StareRaške. Pored monografija objavio je i oko četrdesetak naučnih članaka u domaćim i stranim stručnim glasilima.

Promocija će se održati u Maloj sali Doma kulture u 19 časova.