slideshow04

Vesti

Javni uvid - Regionalni centar za upravljanje otpadom „Banjica“

Plan angažovanja zainteresovanih strana za RCUO „Banjica“, Nova Varoš
Okvir za otkup zemljišta i raseljavanje za RCUO Banjica, Nova Varoš
Netehnički rezime RCUO Banjica, Nova Varoš

Dokumenta u elektronskoj formi na engleskom i srpskom jeziku možete preuzeti ovde.