slideshow04

KLER: Novi ciklus programa "Pokreni se za posao"

Novi ciklus konkursa “Pokreni se za posao” otvoren je od 15.oktobra 2014. do 31. januara 2015. godine. Program „Pokreni se za posao“ obezbeđuje podršku preduzetnicima u otpočinjanju ili unapređenju sopstvenog poslovanja kroz bespovratne donacije u opremi, obezbeđivanje stručnih i poslovnih obuka i poslovno savetovanje.

Svake godine, 100 malih porodičnih biznisa ima mogućnost da pokrene ili unapredi sopstveni posao. Iskoristi mogućnost – Pokreni se za posao!
Prоgrаm оbеzbеđuје:
- bespovratna sredstva u iznosu do 220.000 dinara u vidu opreme neophodne zа pokretanje ili unаprеđеnjе preduzetničke delatnosti;
- poslovne i stručne obuke;
- stalnu savetodavnu pomoć od strane ekonomskih stručnjaka.
„Pоkrеni sе zа pоsао“ program namenjen je osobama sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije. Namenjen je osobama kоје krаsi prеduzеtnički duh, аli im zbоg sоciјаlnоg stаtusа nisu dоstupni krеditi kоmеrciјаlnih bаnаka. Uslovi konkursa:
- prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije;
- dobra i održiva poslovna ideju za započinjanje ili unapređenje sopstvenog biznisa;
- popunjen prijavni obrazac.
Program „Pokreni se za budućnost“ komponenta je programa koja je namenjena mladim, visiokoobrazovanim ljudima sa dobrom poslovnom idejom. Uslovi su:
- mladi visokoobrazovani građani između 23 i 35 godina starosti;
- studenti završnih godina master studija ili stečena diploma sa akreditovanog fakulteta sa teritorije Republike Srbije (maksimalno 3 godine pre trenutka prijavljivanja na konkurs ili kraće);
- prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije;
- dobra i održiva poslovna ideja za započinjanje ili unapređenje sopstvenog biznisa;
popunjen prijavni obrazac.
Program „Pokreni se za budućnost“ realizuje se u saradnji sa nevladinom organizaciom „Centar za razvoj liderstva.“ Više možete saznati ovde.
Više o konkursu saznajte ovde.
Prijavni formular preuzmite ovde.

pokreni se za posao 2013