slideshow04

KLER: Dodela bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća i preduzetnike Fonda za razvoj opštine Priboj

Fond za razvoj opštine Priboj, raspisuje Konkurs za dodelu subvencionisanih (bespovratnih) sredstava za investicije i nabavke osnovnih sredstava, razvoja preduzetništva višeg nivoa, zapošljavanja i samozapošljavanja.

Osnovni cilj ovog konkursa jeste podrška podsticanju i povećanju efikasnosti proizvodnih, uslužnih i ostalih delatnosti, unapređenju stepena konkurentnosti, povećanje obima prometa na domaćem i međunarodnom tržištu, kao i razvoju netehnoloških i tehnoloških inovacija, poboljšanju nivoa tehničke opremljenosti, a sve u cilju novog zapošljavanja i samozapošljavanja. Ukupan iznos planiranih sredstava za raspodelu iznosi 4.000.000,00 dinara.

Sredstva će se dodeljivati za nabavku opreme, uređaja i postrojenja, softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti privrednog subjekta, sticanje i usavršavanje znanja zaposlenih, za pripremu preduzeća ili preduzetništva za povećanje energetske efikasnosti i radi većeg nivoa zapošljavanja i samozapošljavanja.

Osnov za finansiranje može predstavljati svaka nabavka ili investicija realizovana u 2014. godini čija je isplata na osnovu fakture komopletno izvršena ili je nabavka u toku, što se dokazuje predračunom ili izvodom tekućeg računa. Upravni odbor Fonda će vršiti dodelu subvencionisanih (bespovratnih) sredstava u najmanjem iznosu od 160.000,00 dinara bez obračunatog PDV-a, koji će biti neposredno usmeren na račun korisnika po novoprimljenom radniku.

Dokumeta koja se podnose uz zahtev za dodelu subvencionisanih (bespovratnih) sredstava:
- Popunjena prijava
- Finanijski izveštaj za prethodnu godinu,
- Rešenje o registraciji iz APR,
- Potvrda o izmirenju poreskih obaveza,
- Biznis plan po metodologiji Fonda sa detaljnim opisom projekta,
- Predračun investicije
- Potvrda o zaposlenim radicima i stručnoj spremi- Obrazac M4 i overena izjava.

Konkurs je otvoren od 21.10.2014. do 11.11.2014. godine.

Dokumenta koja zainteresovani moraju dostaviti, kako bi konkurisali za bepovratna sredstva su popunjena prijava, finanijski izveštaj za prethodnu godinu, rešenje o registraciji iz APR, potvrda o izmirenju poreskih obaveza, biznis plan po metodologiji Fonda sa detaljnim opisom projekta, biznis plan po metodologiji Fonda sa detaljnim opisom projekta, predračun investicije, potvrda o zaposlenim radicima i stručnoj spremi - Obrazac M4 i overena izjava. Konkursna dokumentacija dostavlja se kovertirana i zapačaćena, na sledeću adresu: Opština Priboj - Fond za razvoj, ul 12. januara br. 108 31330 Priboj ili lično na pisarnicu Opštinske uprave Priboj. Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće se uzimati u razmatranje. Detaljne informacije možete dobiti u kancelariji broj 5 Opštinske uprave, a na pisarnici Opštinske uprave može se preuzeti prijava sa obrascima za učešće na Kokursu.

Ceo tekst konkursa pročitajte ovde.
Obrazac za prijavu možete preuzeti i popuniti ovde.
konkurs fond za razvoj3