slideshow04

Dom kulture: Opštinska smotra recitatora

U nedelju 25. 03. u 11 časova u Domu kulture „Pivo Karamatijević“ Priboj, Održaće se Opštinska smotra recitatora.

Selektor Smotre će odabrati po dva recitatora u sve tri uzrasne grupe (mlađoj, srednjoj i starijoj) koji će Opštinu Priboj predstavljti na Okružnoj smotri u Kosjeriću 19. aprila 2018. godine
Kriterijumi po kojima Selektor vrednuje recitatore jedinstveni su za sve nivoe takmičenja (odeljenska, školska, opštinska, okružna i republičku smotru) i za sva tri uzrasta sadrže:
• izbor pesme primeren uzrastu i polu recitatora,
• akcentuaciju i dikciju,
• ostvarivanje misaono emotivnih sadržaja pesme,
• prirodnost, izražajnost i sugestivnost recitovanja.

Recitatori govore po jednu pesmu, istu na svim nivoima takmičenja. Pesma se govori napamet i može trajati najviše tri minuta za mlađi i srednji uzrast, a četiri minuta za stariji uzrast.