slideshow04

Besplatna isporuka mineralnog đubriva KAN 27% N voćarima sa teritorije opštine Priboj

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi, a u vezi sa članom 5. stav 1. Zakona o robnim rezervama, na predlog Republičke direkcije za robne rezerve, Vlada je donela zaključak da je saglasna da Republička direkcija za robne rezerve bespovratno isporuči 3.015.000 kg mineralnog đubriva KAN 27% N fizičkim licima – nosiocima poljoprivrednog gazdinstva sa teritorija 27 jedinica lokalne samouprave, među kojima je i opština Priboj.

Besplatnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27% N vršiće jedinice lokalne samouprave, fizičkim licima – nosiocima poljoprivrednog gazdinstva koja imaju prijavljene površine pod voćem u 2018.godini u skladu sa Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva, sa teritorije jedinica lokalne samouprave kojima je odobrena isporuka.

Fizičko lice koje ima pravo na bespovratnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27% N, može da preuzme najviše 500 kg po hektaru, a najviše za jedan hektar prijavljene površine pod voćem.

Uz zahtev za preuzimanje mineralnog đubriva KAN 27% N, fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, podnosi i dokaze – potvrdu o aktivnom i komericijalnom statusu gazdinstva (Uprava za trezor), kao i izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – struktura biljne proizvodnje za 2018.godinu (Uprava za trezor).

Javni poziv sa opštim uslovima za podnošenje zahteva, kao i načinom konkurisanja, fizičkim licima - nosiocima poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Priboj za bespovratnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27% N, Opština Priboj raspisaće sledeće sedmice, na sajtu opštine Priboj.

mineralno djubrivo ilustracija