slideshow04

Javni poziv za besplatnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27% N

Raspisuje se Javni poziv za besplatnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27% N fizičkim licima – nosiocima poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Priboj, koji imaju u 2018.godini prijavljene površine pod voćem u skladu sa Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva.

Opšti uslovi koji je potrebno da fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva (podnosilac zahteva) ispunjava su sledeći:

1) Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa posebnim propisomkojim se uređuje Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i da se nalazi u aktivnom statusu.
Dokaz: Potvrda o aktivnom i komercijalnom statusu gazdinstva (Uprava za trezor);
2) Da u 2018.godini ima prijavljene površine pod voćem
Dokaz: Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – struktura biljne proizvodnje za 2018.godinu (Uprava za trezor).

Za podnošenje zahteva neophodno je popuniti zahtev i uz njega dostaviti na uvid originalna dokumenta kao dokaz o ispunjavanju uslova, ali i po jednu kopiju.

Javni poziv traje od 22. oktobra do 02. novembra 2018. godine.
Zahtevi će se primati svakog radnog dana od 08 do 14 časova, u kancelariji br 37 Opštinske uprave, a bliže informacije mogu se dobiti na telefon 0332452341, lokal 123.

Isporuka će se vršiti u toku novembra meseca, a o mestu i vremenu raspodele, podnosioci će biti naknadno obavešteni.

Tekst javnog poziva možete pogledati ovde.
Zahtev možete preuzeti ovde.