Нацрт Плана капиталних инвестиција општине Прибој 2019-2021. године

Документ је предлог Плана капиталних инвестиција, припремљен од стране Канцеларије за локални економски развој и Комисије за План капиталних инвестиција као и представника органа Управе, буџетских корисника, јавних предузећа, установа и других субјеката друштвеног живота. Предлог Плана капиталних инвестиција за 2019-2021. годину.

Предлог Плана биће представљен стручној јавности, пословној заједници, грађанима и невладиним организацијама, након ће чије оцене и евентуалних измена и допуна, бити усвојен од стране Општинског већа и Скупштине општине Прибој. ПКИ је вишегодишњи план финансирања спровођења капиталних инвестиционих пројеката, наведених по годинама реализације, са планираним годишњим расходима и изворима финансирања. Као динамички документ, могуће је да се сваке године анализира и продужава за по једну годину, у току редовног буџетског процеса.

ПКИ настаје као резултат детаљних анализа и структурисаног процеса одабира стратешких инвестиција, како би, као крајњи продукт, садржао вишегодишњи финансијски план уз анализу кредитне способности јединице локалне самоуправе, јасне критеријуме за одабир пројеката, као и могуће изворе финансирања. Због такве сложености, израда ПКИ обухвата неколико фаза, а први корак у процесу јесте избор Комисије за ПКИ и именовање Координатора Комисије за ПКИ, који ће кооординирати свим активностима у току израде, усвајања и спровођења Плана.

Јавна расправа заказана је у понедељак 17. децембрa, у сали Општинске управе од 12 часова.

Предлог0 Плана капиталних инвестиција општине Прибој 2019-2021. године можете погледати овде.