Конкурс Високе техничке машинске школе струковних студија Трстеник – високошколска јединица у Прибоју - други конкурсни рок

Висока техничка машинска школа из Трстеника организује упис студената у прву годину основних студија у школској 2019/2020. години који ће студирати у високошколској јединици у Прибоју. Кандидати за упис могу конкурисати на следеће студијске програме: производно машинство, друмски саобраћај и информационе технологије. 

И ове године као и претходне, а на основу договора Општине Прибој и Високе техничке машинске школе струковних студија из Трстеника, упис студената нове генерације за школску 2019/20. у Високошколску јединицу у Прибоју биће бесплатан.

Право учешће на конкурсу за упис на прву годину студија имају кандидати који су завршили трогодишње или четворогодишње средње образовање, гимназије или техничке, машинске струке.

Кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе на увид ОРГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (који се добија приликом пријављивања) подносе фотокопије следећих докумената: извод из матичне књиге рођених,сведочанства свих разреда завршене средње школе, диплому (сведочанство) о завршном, односно матурском испиту, доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (4.000,00 дин.) на рачун: 840 – 818666 – 73.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

Сви кандидати пријављени на конкурс (без обзира на број пријављених) полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ. Све информације у вези са студирањем на Високој техничкој машинској школи струковних студија из Трстеника, као и збирку задатака за припрему пријемних испита, можете пронаћи на сајту ове високошколске установе.

Други конкурсни рок:
Пријављивање заинтересованих кандидата за упис обавиће се до 4. септембра 2019. године.
Полагање пријемног испита одржаће се 5. септембра 2019. године у 11 сати у просторијама Високошколске јединице у Прибоју (Слободна зона Прибој). Особа за контакт: Марија Јаћимовић, тел. 0641805760.

visoka skola slobodna zona