Одржана 61. седница Општинског већа

Чланови Општинског већа општине Прибој, којима је председавао председник Општине Лазар Рвовић, у четвртак 10.октобра, заседали су по 61. пут у овом сазиву.

На дневном реду нашло се 11 тачака, а по значају се идвојила Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2019. годину, односно други ребаланс буџета у овој години. Овим предлогом Одлуке извршено је усклађивање прихода и расхода буџета према потребама које се очекују до краја године, тако да сада буџет општине Прибој износи 1.362.659.508 динара.

Како је образложио Славиша Јањушевић, руководилац одељења за друштвене делатности, финасије и буџет, повећање износи 34.504.000 динара, што у процентима повећање износи 2,6 %, и пре свега се односи на трансферна средства од Републике за опремање простора за будући Регионални иновациони стартап центар, одржавање културних манифестација, повећање плата крајем године под одлуци министарства финасија за запослене у одређеним јавним установама, затим одустајање од појединих инвестиција, као што је реконструкција зграде Општинске управе у Прибоју - истакао је Јањушевић.

Чланови Општинског већа прихватили су и Извештај независног ревизора о извршеној екстерној ревизији завршног рачуна општине Прибој, односно консолидовани финасиијски извештаји на дан 31. децембар 2018. године.

Донета је и одлука да се, сходно закону о територијалној организацији Србије, покрене иницијатива да се у насељена места у општини Прибој, којих сада има 34, уврсте још два - Крајчиновићи и Саставци као центри две месне заједнице, да се брише КО Заостро јер се више не налази у катастарској евиденцији, и да се исправи словна грешка у називу насељеног места Пожегрмац.

Без расправе,а у складу са законским решењима, прихваћена је и Одлука о уређењу и организацији, као и Правилник о ситематизацији радних места у Општинском правобранилаштву.

Општински већници дали су позитивно мишљење о Стратегији безбедности саобраћаја на путевима у општини Прибој, као и Акционом плану за њено спровођење до 2024. године, а жељено стање је уз побољшање саобраћајне инфраструктуре и подизање свести на виши безбедносни ниво свих ученсика у саобраћају, и за 5 година, 2024. - година без иједног погинулог, посебно деце уз што мањи број тешко повређених у саобраћајним удесима.

Општинско веће Прибоја разматрало је и Извештај о раду ПУ Невен и План рада за текућу годину ове васпитно образвоне установе. Охрабрује чињеница да се број деце, као корисника ове установе повећава о чему говори и листа чекања, да се стварају и нови просторни услови, као и повећавање енергетске ефикасности кроз реализацију неколико значајних пројекта уз финасијску подршку донатора и локалне самоуправе. Сугерисано је и кадровско јачање, односно стварање индивидуланих тимова за помоћ деци са сметњама у развоју, али сталније присуство стручних сарадника попут логопеда јер се ради о значајном развојном периоду деце од једне до 7 година старости.

Чланови Општинског већа подржали су и идеју о наставку реконструкције и модернизације јавне расвете у општини Прибој применом мера уштеде енергије са Лед технологијом, кроз Уговор о јавно - приватном партнерству на који сагласност даје и Министарство привреде и локална самоуправа.

И последња седница Општинског већа, као углавном и све досадашње, била је конструктивна и ефикасна у раду, а све одлуке су донете једногласно.

Све одлуке и извештаји са 61.седнице Општинског већа наћи ће се на дневном реду и предстојеће седнице СО Прибој.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

61 sednica opstinskog veca