slideshow04

Усвојен други ребаланс буџета општине Прибој

Усклађујући приходе и расходе буџета, према потребама које се очекују до краја године,одборници СО Прибој, на свом 22. заседању у овом саазиву, 16. октобра, усвојили су други ребаланс буџета општине Прибој, који је сада већи за 2,6 одсто или за 34 милиона и 504 хиљаде динара, па тако буџет локалне самоуправе у Прибоју сада износи 1.362.659.508 динара.

Како је образложио Славиша Јањушевић, руководилац одељења за друштвене делатности, финасије и буџет, повећање се пре свега се односи на трансферна средства од Републике, за опремање простора за будући Регионални иновациони стартап центар, затим за одржавање музичко - туристичке манифестације Лим фест, кориговање зарада односно законом дозвољеног повећања плата крајем године, под одлуци Министарства финасија за запослене у одређеним јавним установама, али и одустајање од појединих инвестиција, као што је реконструкција зграде Општинске управе у Прибоју или изградња планиране саобраћајне инфраструктуре - истакао је Јањушевић.

Локални парламент јендогласно је прихватио и Извештај независног ревизора о извршеној екстерној ревизији завршног рачуна општине Прибој, односно консолидовани финасиијски извештаји на дан 31. децембра 2018. године, уз препоруке да се у власништво Општинске управе пренесе имовина бивше Дирекције, и да се, када се, наравно за то створе законски услови, попуне радна места - локалног интерног ревизора и буџетског инспектора .

Сходно закону о територијалној организацији Србије покренута је иницијатива да се у насељена места у општини Прибој, којих сада има 34, уврсте још два - Крајчиновићи и Саставци, као центри две месне заједнице, затим да се из регистра катастарских општина, којих сада у Прибоју има 24, брише КО Заостро, јер се више не налази у катастарском операту, и да се исправи словна грешка у називу насељеног места Пожегрмац.

Без расправе,а у складу са законским решењима, прихваћена је и Одлука о уређењу и организацији, као и Правилник о ситематизацији радних места, у Општинском правобранилаштву.

Одборници СО Прибој дали су и позитивно мишљење о Стратегији безбедности саобраћаја на путевима у општини Прибој, као и Акционом плану за њено спровођење до 2024. године, а према речима Драга Дробњаковића, председника Општинског савета за саобраћај, план је илити жељено стање за наредних пет година, - уз побољшање саобраћајне инфраструктуре и подизање свести на виши безбедносни ниво свих ученсика у саобраћају - буде година без иједног погинулог, посебно деце, и уз што мањи број тешко, па и лакше повређених лица у саобраћајним удесима.

Локални парламент подржао је и идеју о наставку реконструкције и модернизације јавне расвете у општини Прибој, применом мера уштеде енергије са Лед технологијом, кроз Уговор о јавно-приватном партнерству, на који сагласност даје и Министарство привреде и локална самоуправа. Према речима општинског енергетског менаџера Марка Јањушевића, ранијим пројектом ЕУ и локалне самоуправе, лед расветом је замењено 550 сијалица, а преостало је још око 2000, што је план да се уради кроз предложени уговор о јавном приватном партнерству, јер су уштеде и енергије и новца велике, а побољшава се и функционалност досадашње јавне расвете.

Скупштина је разматрала Извештај о раду ПУ Невен и План рада за текућу годину. Охрабрује чињеница да се број деце, корисника ове установе, повећава,о чему говори и листа чекања од 50-оро деце,да се стварају и нови просторни услови,и повећава енергетска ефикасност,кроз реализацију неколико значајних пројекта, уз финасијску подршку донатора и локалне самоуправе. У току је и реализација двогодишњег пројекта ЕУ и Министарства просвете,где ће кроз едукације, сви стучни сарадници, у овој установи,приступити новим основама рада васпитача са децом - истакла је директорка ове установе Јасна Којадиновић.

Одборници СО Прибој на свом 22. заседању у овом сазиву, донели су и неколико кадровских решења, од оснивања Општинског савета родигтеља, до разрешења и именовања чланова школских одбора готово свих основних и средњих школа у нашој општини, који долазе из редова родитеља, јер су њихова деца завршила школовање у тим образовним установама.

На одобрничко питање Ларисе Караосмановић о стању клизишта Глишина вода и о предузетим корацаима, да се оно санира, а грађани и учесници у саобраћају заштите, од последица могућег драстичнијег померања тла, на самој седници, одговорио је председник СО Прибој Борис Мрдовић, у функцији начелника општинског Штаба за ванредне ситуације. Мрдовић је подсетио, да се општински Штаб и руководство Општине налазе у готово свакодневним контактима са надлежним републичким институцијама, јер ово није надлежност локалне самоуправе, већ су носиооци овог посла Сектор за ванредне ситауције МУП-а Србије, као и директни корисници Железнице и Путеви Србије, као и Србијаводе. Обавеза локалне самоуправе је да, у циљу заштите својих грађана и свих учесника у саобраћају, стално иницира прати стање клизишта све до трајног решавања овог проблема - закључио је Мрдовић.

И 22. заседање локалног парламента у Прибоју, као готово и сва досадашња у овом сазиву, било је конструктивно и ефикасно. Све одлуке донете су једногласно, а комплетна седница, са расправом по свих 17 тачака дневног реда, трајала је тек нешто више од 60 минута.

22 sednica so priboj