Нова паркинг места у Прибоју

Прибој је својевремено као велики индустријски и привредни, пре свега аутомобилски центар, у бившој Југославији био други по броју аутомобила у односу на број становника. И таква статистика сигурно је трајала дуже време. Ипак, број становника се у нашем граду у време транзиције смањио, а број аутомобила као да је остао исти. Тај утисак ствара свакодневна слика где недостаје паркинг места, мада последњих година локална самоуправа чини доста напора управо на том плану да се повећа број уређених паркинг места и тако смањи притисак на тротоаре, зелене и друге јавне површине, а тиме повећа и безбедност свих учесника у саобраћају.

Тако ових дана бележимо уређена нова паркинг места, и то на три локације у новом делу града. На углу МЕТШ и ОШ „Десанка Максимовић“ приликом партерног уређења ове две школе, на крају улице Вука Караџића, наспрам висећег моста преко Лима, на савремен начин, са бехатон плочама уређено је 6 паркинг места, а по истом пројекту на иницијативу локалне самоуправе уређена су и паркинг места, поред комплекса школских терена у Лимској улици, преко пута кафе бар "Џин", од ОШ „Десанка Максимовић“ па све до Школског диспанзера и Диспанзера за одрасле. Овде је уређено 16 нових паркинг места што говори да је кроз партерно уређење две поменуте школе уређено укупно 21 паркинг место које је, на иницијативу Општине Прибој, финасирала Влада Србије преко Канцеларије за управљање јавним улагањима.

parking mesta 2019

На трећем месту, вероватно на тренутно најфрекфентнијој улици у граду, на Тргу ФАП-а, поред зграде бивше Прибојске Банке према Лимској улици, трговина ЕС комерц, као друштвено одговорна компанија уредила је својим средствима око 10-ак паркинг места која користе и потрошачи ове трговине, али и несметано и сви остали грађани. Пример за сваку похвалу који доприноси бољем и лепшем уређењу нашег града, а тиме се смањује и паркирање на тротоарима, самој улици или другим јавним површинама које нису баш опредељене за те намене.

Бројки од новуређених 30-ак паркинг места додајмо и око 70 уређених пре годину дана, а у склопу реконструкције Немањине улице у Новом Прибоју и сређивања града за јубиларне 55. МОСИ. Подсетимо, тада је уређен паркинг са 43 паркинг места између тзв. “плаве“ и „жуте“ зграде, поред Градске стрељане и наспрам Спомен обележја изгинулим борцима.

У главној улици у новом делу града, односно Немањиној улици, реконструкцијом тротоара уређна су паркинг места на две локације. Преко пута великог парка, од раскрснице Лимске и Немањине до раскрснице Вука Караџића и почетка главне улице у Новом Прибоју, уређено је 28 паркинг места, а по истом пројекту уређено је, такође са зеленим површинама и новим дрворедима и 16 паркинг места поред Самачког хотела 2, преко пута ОШ „Вук Караџић“.

Дакле за нешто више од године дана уређено је око 100 нових паркинг места, а исто толико их је у плану и за наредну годину у оба дела града, и у старом и у ноовм Прибоју, а реализацију - чека лепо време и почетак нове грађевинске сезоне, одмах на пролеће.

Уз разрађене планове обезбеђена су и средства, сазнајемо у локалној самоупрви која на овај начин корак по корак студиозно и функционално, жели да свим грађанима обезбеди што више простора за паркирање својих аутомобила, на савремен и модеран начин, а са друге стране жели и да заштити зелене и друге јавне површине од непрописно паркираних возила, чиме се повећава и сигурност свих учесника у саобраћју, поготову пешака.