Припрема за изборе у месним заједницама општине Прибој

У функцији избора нових чланова савета месних заједница на територији општине Прибој, у понедељак, 2.децембра, у организацији Општинске управе, одржан је састанак са председницима месних заједница. Поред председника досадашњих савета месних заједница, овом скупу присутвовали су и начелник Општинске управе Прибој Ђорђе Дујовић, Милица Дробњаковић секретар СО Прибој и Глишо Раковић, референт ОУ задужен за месне заједнице.

Подсетимо, СО Прибој половином јуна ове године донела је Одлуку о месним заједницама којих ће као и до сада бити 14 на подручју наше општине. То су – Стари град, Нови Прибој, Бања, Кратово, Рача, Саставци, Бучје, Крајчиновићи, Забрњица, Сјеверин, Стрмац, Прибојска Голеша, Мажићи и Калафати.

izbori za mz

Mесне заједнице се формирају ради задовољавања потреба и интереса становништва у селима и градским насељима. Месна заједница се може основати за два или више села.

Оно што предстоји месним заједницама у општини Прибој су избори за чланове савета, а пре тога морају се донети и статути свих месних заједница, на основу којих се и спровде избори за чланове савета, а потом и избор председника месне заједнице, његовог заменика, секретара, као и других помоћних, сталних или повремених тела одређене месне заједнице.

Савет месне заједнице, као представничко тело грађана, у одређеном делу локалне заједнице може имати најмање пет, а највише 15 чланова савета месне заједнице, што свака месна заједница утврђује статутом, а чланови савета се бирају по територијалном принципу. Мандат чланова савета месне заједнице траје 4 године.

Оно што се разликује у односу на досадашњу праксу, где су чланови савета бирани на зборовима грађана, јавно, акламацијом, сада је уведено тајно гласање, а тајним гласањем се бирају и председник месне заједнице и његов заменик.

Изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Прибој расписује председник Скупштине општине.