Заказана 23. седница Скупштине општине

23. седница Скупштине општине Прибој ће се одржати 26. децембра 2019. године (четвртак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2019. годину;
2. Предлог Одлуке о буџету општине Прибој за 2020. годину;
3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Прибој
4. Предлог Одлуке о боравишној такси;
5. Предлог Одлуке о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката;
6. Предлог Одлуке о одређивању субјекта за производњу и испоруку топлотне енергије у котларници изграђеној на КП 18282 КО Прибој;
7. Предлог Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину;
8. Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама;
9. Предлог Одлуке о финансијској подршци породици са децом;
10. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој зa 2020. годину;
11. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Услуга“ Прибој за 2020. годину;
12. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП “Топлана“ Прибој за 2020. годину;
13. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм Регионалне санитарне депоније „Бањица“ за 2020. годину;
14. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм Градске библиотеке Прибој за 2020. годину;
15. Предлога Одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјани рад Прибој за 2020. годину;
16. Предлога Одлуке о давању сагласности на План и Програм рада установе за физичку културу “Спортски центар“ Прибој за 2020. годину;
17. Предлога Одлуке о давању сагласности на Програм рада Завичајног музеја Прибој за 2020. годину;
18. Предлога Одлуке о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Прибој за 2020. годину;
19. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој за 2020. годину;
20. Предлог Кадровског плана Општинске управе Прибој за 2020. годину;
21. Предлог Етичког кодекса функционера локалне самоуправе;
22. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Прибој;
23. Решење о допуни Решења о постављењу команданта, заменика, начелника и чланова општинског штаба за ванредне ситуације општине Прибој;
24. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
25. Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
26. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Установе за физичку културу "Спортски центар Прибој";
27. Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој;
28. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~3,78МБ - ажурирано 23.12. у 10 часова).

skupstina opstine priboj