Општини Прибој 36 милиона динара за плутајућу речну преграду за прикупљање амбалажног и другог отпада у Потпећком језеру

Општина Прибој добила је 36.000.000,00 динара за реализацију пројекта "Изградња плутајуће речне преграде за прикупљање амбалажног отпада и осталих врста отпада у Потпећком језеру" од ресорног Министарства заштите животне средине. Укупна вредност пројекта је 45.000.000,00 динара, од којих је учешће Општине Прибој 9.000.000,00 динара, односно 20 процената.

Средства су добијена по јавном конкурсу, који је расписало министарство, за суфинансирање реализације пројеката заштите и очувања вода, као природних ресурса на реци Лим, у 2021. години. Мисија министарства кроз суфинансирање оваквих пројеката је очување квалитета вода, као природних ресурса, отклањање последица од загађења и примене креативних мера, те су подржани и пројекти суседних општина, Пријепоља са 15.000.000,00 и Нове Вароши са 19.000.000,00 динара.

На овај начин, са укупним износом од 70 милиона динара, Министарство заштите животне средине помаже локалне самоуправе у решавању горућег проблема са накупљањем отпада са дивљих депонија у околини реке Лим, те се исти ставља под контролу. На тај начин се штите екосистем реке, флора и фауна, спречава се процес ослобађања штетних гасова у ваздух, а река Лим и околина биће еколошки чистије. Осим еколошког ефекта, стављање плутајућег отпада под контролу, имаће ефекат и на локални туризам, који се ослања на историјски значај објеката у непосредној близини, али и економски ефекат. Пројектом је планирано да поред спречавања даљег тока отпада, сав прикупљени отпад се рециклира.