slideshow04

Утврђена коначна ранг листа за награђивање талентованих студената поводом Дана општине Прибој

Чланови Општинског већа општине Прибој заседали су у уторак, 1. фебруара 2022. године и једногласно утврдили Коначну листу талентованих студената за награђивање, поводом Дана општине Прибој, а према предлогу стручне службе Општинске управе Прибој, на којој су студенти рангирани према броју бодова у складу са Одлуком о награђивању талентованих студената поводом Дана општине Прибој (Службени лист општине Прибој 7/18).


talentovani studenti 2019

У складу са чланом 12. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине Прибој (“Сл. лист општине Прибој “, бр. 7/18) приговор на Прелиминарну ранг листу поднели су студенти Милица Папић, Вељко Грабовчић и Марина Лисица. Општинско веће општине Прибој је појединачно размотрило сва три приспела приговора и утврдило да су сва три приговора основана, те их као такве и усвојило.

Студенти су рангирани према броју освојених бодова у складу са Одлуком о награђивању талентованих студената поводом Дана општине (“Сл. лист општине Прибој “, бр. 7/18).

Право на новчану награду за талентоване студенте поводом дана општине Прибој остварили су сви студенти који се налазе на овој Коначној ранг листи студената -добитника награде за талентоване студенте поводом Дана општине Прибој.

Општинско веће општине Прибој, у складу са чланом 12. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине , доноси Одлуку да се додели 21 (двадесет и једна) награда талентованим студентима који испуњавају услове прописане Одлуком о награђивању талентованих студената . Номинални износ новчане награде је 120.000,00 динара и исти ће бити исплаћен једнократно у целости.

Коначну ранг листу можете погледати овде.