slideshow04

Стигли камиони за Трансфер станицу "Бањица"

Трансфер станица "Бањица" са рециклажним двориштем, где ће се прикупљати комунални отпад из општина Прибој, Пријепоље и Нова Варош и одатле пресован, транспортовати до депоније "Дубоко" у Ужицу, требало би да буде у функцији половином године.

Објекат Трансфер станице, грађевински је завршен, набављена је и опрема, у процедури је решавање прикључка струје, воде и приступног пута, а у петак, 4.фебруара, стигла су и два камиона за транспорт комуналног отпада од "Бањице" до депоније "Дубоко" . У питању су возила са специјалном надградњом, а средства од 40 милиона динара обезбедило је Министарство заштите животне средине.

На Трансфер станици "Бањица" комунални отпад ће се пресовати, чиме ће се њеогова запремина смањити за трећину, што ће донети уштеде у транспорту, а у једној тури камион ће моћи да превезе 32 кубика отпада и још толико, када буду набављене и приколице.

Трансфер станица "Бањица" до сада је коштала 92 милиона динара, готово половину средстава обезбедило је Министарство заштите животне средине, а остатак општине пропорционално броју становника - Прибој 15, Нова Варош 10 и Пријепоље 25 милиона динара.

Поред решавања трајног одлагања отпада и на тај начин очувања чисте и здраве животне средине, Трансфер станица ће омогућити и најмање 15 нових радних места, а ако се буде радило у две смене, онда и више.

Поред Трансфер станице "Бањица" на истом месту планира се и изградња Регионалног центра за управљање отпадом, где би се комунални отпад разврставао, рециклирао и пресовао, што ће, у наредном периоду, захтевати и примарну селекцију отпада, у свакој од поменутих општина.