Документа - Канцеларија за локални економски развој

Национална стратегија одрживог развоја

Водич кроз ИПА фондове

Водич за менаџмент пројектног циклуса/енглеска верзија

ИПА(Инструмент за Предприступну Помоћ) речник појмова

Водич кроз ЕУ мрежe (за организације цивилног сектора)

Водич за стратешко планирање у градовима и општинама

Упутства за припрему пројектних предлога по процедурама ЕУ

Примери добре општинске праксе - Exchange

Локална Агенда 21 - увод у планирање одрживог развоја

Фондови и програми од значаја за МСП сектор и институције

Водич за припрему и маркетинг општинског земљишта