Тренинг професионалне оријентације

22. И 23. Априла у просторијама Гимназије и КЗМ-а одржан је тренинг професионалне оријентације на којем је учествовало 12 ученика завршних разреда прибојских средних школа.

ГИЗ по налогу Владе СР Немачке а у партнерству са Министарством просвете науке и технолошког развоја и у сарадњи са Министарством омладине и спорта развија у Србији пројекат „Професионална оријентација“ - ГИЗ БОС. Општи циљ пројекта је успостављање функционалног и одрживог система и програма професионалне оријентације (ПО) за младе на прелазу у средњу школу или факултет или свет рада.
Програм ПО намењен је младима који треба да одаберу или учврсте избор будућег занимања. Средњошколски узраст младих је обухваћен програмом каријерног информисања кроз услуге које млади пружају младима у оквиру активности Канцеларије за младе (КзМ) као центра за каријерно информисање.
kzm trening profesionalne orjentacije