slideshow04

План капиталних инвестиција

План капиталних инвестиција (ПКИ) је вишегодишњи, обично петогодишњи план финансирања спровођења капиталних инвестиционих пројеката, наведених по годинама реализације, са планираним годишњим расходима и изворима финансирања. Као динамички документ, он се сваке године анализира и продужава за по једну годину, у току редовног буџетског процеса.

ПКИ се заснива на Стратегији локалног одрживог развоја и настаје као резултат детаљних анализа и структурисаног процеса одабира стратешких инвестиција, како би, као крајњи продукт, садржао вишегодишњи финансијски план уз анализу кредитне способности јединице локалне самоуправе, јасне критеријуме за одабир пројеката, као и могуће изворе финансирања. Због такве сложености, израда ПКИ обухвата неколико фаза, а први корак у процесу јесте избор Комисије за ПКИ и именовање Координатора Комисије за ПКИ, који ће кооординирати свим активностима у току израде, усвајања и спровођења Плана.

План капиталних инвестиција општине Прибој за период 2015. до 2019. можете преузети у целости овде.
Ревизију Плана капиталних инвестиција општине Прибој за период 2015. до 2019. можете преузети у целости овде.