slideshow04

Бесплатна правна помоћ избеглицама, интерно расељеним лицима и повратницима

Дана 24. августа 2021. године, у 11:45 часова, правници Канцеларије бесплатне правне помоћи која пружа бесплатну правну помоћ избеглицама, интерно расељеним лицима и повратницима по основну споразума о реадмисији посетиће Општину ПРИБОЈ.

Правна помоћ је бесплатна и односи се на:

1. Избеглице:
- пружање правних савета и информација уз усмеравање у вези са поступцима и надлежним институцијама и организацијама значајним за остваривање права,
- правна помоћ у прибављању документације у Р. Хрватској,
- правне помоћи у припреми поднесака неопходних у поступцима за остваривање њихових права у Р. Хрватској;

2. Интерно расељена лица:
- правно саветовање, упућивање и информисање
- правна помоћ и заступање у поступцима заштите њихових радних, својинских и других имовинских права на Косову и Метохији
- правна помоћ у прибављању релевантне документације на Косову и Метохији;
- и друга, у вези са наведеним, правна асистенција;

3. Повратнике по основу споразума о реадмисији:
- правно саветовање, информисање и усмеравање
- правна помоћ при упису у матичне регистре
- правна помоћ у поступку пријаве боравишта/пребивалишта
- правна помоћ у поступку прибављања личних и осталих докумената значајних за остваривање њихових статусних права.

Састанци са корисницима ће се одржати у просторијама СТАРТ-УП Центра Општине Прибој, Трг ФАП-а број 1, са почетком у 11:45 часова.

Моле се сва заинтересована лица којима је правна помоћ потребна да се јаве Повереништву за избеглице и миграције или да у наведено време дођу, како би се могли имати у виду за састанак са правним тимом.

За све додатне информације обратити се Повереништву за избеглице и миграције Општине Прибој.

Општинска управа општине Прибој