Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране "Мраморје" на реци Лим и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране "Мраморје" на реци Лим и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана и то од 08.11.2013. до 08.12.2013. године.

Нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, биће изложени на јавни увид сваког радног дана у периоду 08-15 часова у холу зграде (барака) Општинске управе Прибој у ул. 12. јануара 108. Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на изложени плански документ у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, на писарници Општинске управе Прибој. Мишљења у вези са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину могу изјавити у току јавне расправе или у току трајања јавног увида, у писаном облику, на писарници Општинске управе Прибој.
Јавна презентација нацрта Плана и јавна расправа о Извештају о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, уз присуство обрађивача, одржаће се 26.11.2013. године са почетком у 12 часова, у згради Општинске управе Прибој - сала за венчања.
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 13.12.2013. године са почетком у 12 часова, у згради Општинске управе Прибој - сала за венчања. Седници Комисије могу присуствовати физичка лица и представници правних лица (са овлашћењем), која су поднела писане примедбе, у току трајања јавног увида.
Текст огласа можете погледати овде.
Нацрт ПДР МХЕ "Мраморје" на реци Лим у дигиталном формату можете преузети овде.