Отворен Омладински центар у Прибоју

Прибој, 20.11.2013. - Данас је свечано отворен новоопремљени Омладински центар у Прибоју. Омладински центар резултат је реализације пројекта Канцеларије за локални економски развој општине Прибој, "Адаптација и опремање Омладинског центра у Прибоју" који је финансиран од стране Европске уније и Владе Швајцарске кроз ЕУ Прогрес у сарадњи са локалном самоуправом и Министарством омладине и спорта.

Општи циљ пројекта је да допринесе унапређењу институционалног оквира за афирмацију младих и њихово укључивање у изградњу цивилног друштва. Оснивање Омладинског центра логичан је наставак пројекта "Учешће младих у процесу одлучивања на локалном нивоу", у оквиру којег је 2008. године основана Канцеларија за младе у општини Прибој, за чије потребе је Канцеларија за ЛЕР урадила пројекат опремања Омладинског центра, који је реализацијом овог пројекта постао један од најсавременијих у Србији. Кроз Програм европског партнерства са општинама ЕУ ПРОГРЕС финансирано је 88,83% учешћа, док је учешће локалне самоуправе 11,17% средстава, тако да је укупна вредност пројекта 55.196,00 УСД. Министарство омладине и спорта за опремање Омладинског центра издвојило је 680.578,00 динара. Отварању једног од најсавременијих и најфункционалнијих омладинских центара у Србији присуствовали су државни секретари у Министарству омладине и спорта, Предраг Перуничић и Ненад Боровчанин са сарадницима, представници донатора ЕУ ПРОГРЕС-а, Марко Вујачић и Слободан Дерикоњић, локални функционери и многобројне званице. Отварањем Омладинског центра, млади у Прибоју ће имати одличне услове у којима ће моћи да организују семинаре, радионице и културне догађаје, чиме се значајно повећавају могућности које се пружају младима у Прибоју.
euprogres logo
otvaranje omladinskog centra 1
otvaranje omladinskog centra 2
otvaranje omladinskog centra 3
otvaranje omladinskog centra 4
otvaranje omladinskog centra 5