slideshow04

Одлука о избору програма за финансирање пројеката Удружења грађана и невладиних организација из буџета Општине Прибој за 2019. годину

На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/18), Јавног конкурса за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2019. годину са територије општине Прибој, 03 број: 02-8, донетог 28.02.2019. године и Решења о образовању  комисије за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2019. годину по Јавном конкурсу за финансирање пројеката удружења и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2019. годину са територије општине Прибој, 03 број 02-7 од 28.02.2019. године, Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2019. годину, објављује лусту вредновања и рангирања пријављених програма по јавном конкурсу за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из Буџета општине Прибој за 2019. годину са територије општине Прибој.

Општина Прибој ће финансирати следеће Пројекте:

1. Друштво за церебралну и дечју парализу Прибој - 2.650.000,00
2. Удружење за помоћ МНРО - 1.400.000,00
3. Удружење РВИ и ППБ Прибој - 400.000,00
4. Удружење жена „Сачувајмо село“ Прибој - 250.000,00
5. КУД „Дабар“ Прибој - 200.000,00
6. „ПРИМУС“ - 200.000,00
7. Бошњачка омладина Прибој - 200.000,00
8. Црквено-градски хор „ Свети Кнез Лазар“ (2 пројекта) - 200.000,00
9. Опште удружење предузетника Прибој - 100.000,00
10. ЖКП „Љесковац“ Прибој - 100.000,00
11. Удружење бораца народно-ослободилачког рата општине Прибој - 100.000,00
12. Удружење РМВИ општине Прибој - 100.000,00
13. Еколошко удружење „Ожаљ“ - 100.000,00
14. Удружење пчелара Прибој - 100.000,00
15. КУД „Прибој- ФАП“ - 100.000,00
16. Удружење грађана „ГРИН 3“ Прибој - 50.000,00
17. Удружење грађана „Јастреб“ Прибој - 50.000,00
18. Удружење бубрежних болесника на дијализи општине Прибој - 50.000,00
19. МОС слепих Пријпоље- подружница Прибој - 50.000,00
20. Удружење глувих и наглувих - 50.000,00

Предложени подносиоци програма су добровољне и невладине непрофитне организације у области: борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштите избеглица, подстицања наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицања образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривредног и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговања међудржавне сарадње, унапређења и развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције, хуманитарних и других програма у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе, и благовремено су доставиле пријаве са потребном докуменатацијом, на основу које је утврђено да испуњавају објављене критеријуме за доделу финансијских средстава.

Одлуком  о буџету Општине Прибој за 2019. годину ( „ Службени лист општине Прибој“ , број 8/18 ), обезбеђена су средства за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација Раздео 5: Општинска управа, Програм: 1201- Развој културе и информисања, Програмска активност 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, Функционална класификација: 840- Остале услуге заједници, Економска класификација: 481000- Дотације невладиним организацијама, Позиција у буџету за 2019:95/0, у расположивом износу од 6.500.000,00 динара.

Лусту вредновања и рангирања пријављених програма по јавном конкурсу за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из Буџета општине Прибој за 2019. годину са територије општине Прибој можете преузети овде.

Цео текст конкурса можете преузети овде.