slideshow04

Конкурси, обавештења, позиви

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На захтев носиоца пројекта Дирекције за изградњу града Прибоја Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње антенског стуба са максималном снагом свих панела по свим каналима је 150 W у Сјеверину на кат. парцели број 1492 КО Сјеверин, општина Прибој.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На захтев носиоца пројекта Телеком Србија а.д Београд, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта Затеченог стања на животну средину базне станице мобилне телефоније Прибој 2-УЕ 19, УЕX19,УЕУ 19 и УЕ19Цо61 на кат.парцелиброј ½ КО Црнузи, општина Прибој.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта Дирекција за изградњу града Прибоја улица 12. јануара бр.5 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину изградње антенског стуба са максималном снагом свих панела по свим каналима је 150W у Сјеверину на кат.пар.број 1492 КО Сјеверин, општина Прибој.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац изведеног пројекта предузеће "Телеком Србија" а.д. из Београда Таковска 2 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта базне станице мобилне телефоније Прибој 2-УЕ 19, УЕХ 19,УЕУ 19 и УЕ19Ц061 на кат.пар.број 1/2 КО Црнузи, општина Прибој.
Цео текст обавештења можете погледати овде.

 

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину можете погледати овде.