slideshow04

Изашао из штампе 12. број Билтена општине Прибој

Изашао је из штампе нови број Билтена општине Прибој, број 12.

Билтен је штампан за период јул - децембар 2018. године и у њему се грађани могу информисати о раду и резултатима локалне самоуправе протеклих шест месеци, као и са одлукама које су донете а од значаја су за локалну заједницу.

Билтен је бесплатан и може се преузети у свим месним заједницама, јавним установама и на трафикама, а електронску верзију  можете погледати овде. (~11,8 МБ)

Bilten 12