slideshow04

Завичајни музеј Прибој: Онлајн каталог изложбе "Трагом јармовачких рудара"

Завичајни музеј Прибој, овим путем објављује онлајн каталог изложбе "Трагом јармовачких рудара", чију је изложбу и штампање помогло Министарство културе Републике Србије.

Хумке, колективне гробнице металнодопских и раносредњевековних заједница најчешћи су споменици културе, археолошка налазишта у прибојском крају. Оне су незаобилазан извор за изучавање живота људи на овим просторима током скоро три миленијума. Досадашња истраживања праисторијских хумки у прибојском крају један су од покретача оснивања Завичајног музеја у Прибоју. Овај каталог је и настао поводом двадсетогодишњице постојања и рада музеја.

Уводни део каталога посвећен је општим подацима и историјату истраживања хумки у прибојском крају. У другом делу смо каталошки обрадили налазе из седам гробова, са две хумке у Калуђерском Пољу. У изложбу и каталог увршћено је и неколико енеолитских налаза из насеља првих јармовачких рудара у слоју испод истражених хумки и неколко рударских алатки из окна са локалитета Цурак. Због ограничености изложбеног простора и недовршене конзервације, Музеј није у могућности да презентује укупне резултате истраживања археометалуршког центра Јармовац. Надамо се да ће то бити учињено у склопу будуће сталне музејске поставке.

Каталог можете погледати овде.

jarmovacki rudnik