slideshow04

Задругарство за развој пољопривреде

Иако је Прибој, град индустрије, пољопривреда је овде увек била важна привредна грана. А упоредо са индустријским опоравком, данас је пољопривреда у овом крају шанса и за опстанак и останак људи у нашим селима, прилика и за оснаживање свог газдинства.

Како предузети још конкретније кораке, поготову у овим руралним срединама, како оснажити пољопривреду, како да се због уситњених поседа, људи на селу организују и удруже, ради лакшег пласмана својих производа, шта ту може да помогне држава, а шта струка - била је тема састанака представника локалне самоуправе и прибојских пољопривредника, са челницима Задружног савеза Србије.

"Ми смо задругарство схватили као најбољи облик организвоања, па само дали допринос формирању до сада две задруге - ЗЗ "Саставци" и ПЗ "Полимље - продукт". И у овој буџетској години определили смо средства за подстицаје и даљи развој задругарства.", рекао је председник СО Прибој Борис Мрдовић и додао да локална самоуправа доста улаже и у стварање повољнијег амбијента за живот у руралним срединама, од путне и комуналне инфраструктуре до здравствене заштите и потпунијег друштвеног живота.

Задругарство као облик организовања у пољопривреди, поново је актуелан. Прва задруга у Србији формирана је пре 127 година у селу Враново код Смедерева, а годину дана касније и задруга у једном од највећих села Србије, Азањи, која функционише и данас. Пре неколико година, донет је и нови закон о задругарству у Србији.

"Од 2016.године, кроз пројекат 500 задруга у 500 села, формирано је чак 900 задруга, које у сарадњи са локалним самоуправама раде тимски и доприносе коначном циљу- лакшој производњи и сигурнијем пласману својих производа. Задружни савез Србије је спона између пољопривредника и државе, па зато стојимо задругарима на услузи, поготову на помоћи око пројеката и остваривања бројних субвенција.", рекао је Никола Михајловић, председник Задружног савеза Србије.

По новом закону у Прибоју су до сада основане две задруге - Земљорадничка задруга "Саставци" и Пољопривредна задруга "Полимље продукт", а ускоро се очекује и формирање прве женске задруге, коју планира Удружење жена "Сачувајмо село", чиме се стварају услови за формирање и прве сложене задруге у овом крају.