slideshow04

Оглас: Јавни увид у нацрт Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој

Општинска управа Прибој, у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ.

Јавни увид у нацрт Измене Плана генералне регулације градског подручја oпштине Прибој одржаће се у периоду од 17.8.2021. до 15.9.2021. године.

Нацрт Измене Плана биће изложен на јавни увид сваког радног дана у периоду 07-15 часова у холу зграде (монтажна зграда) Општинске управе Прибој у Ул. 12. јануар 108. Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени плански документ у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, у писарници Општинске управе Прибој.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 17.9.2021. године са почетком у 12 часова, у згради Општинске управе Прибој - сала за венчања. Седници Комисије могу присуствовати физичка лица и представници правних лица (са овлашћењем), која су поднела писане примедбе, у току трајања јавног увида.

Јавни увид у нацрт Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој у електронској форми можете преузети овде.