slideshow04

Нове цене грејања у Прибоју

Од 1.јула, Прибојци ће даљинско грејање плаћати 26 одсто више - одлука је са последње седнице Општинског већа. Нова цена грејања стамбеног простора износи 105 дин по квадратном метру, а пословног 173 динара по квадратном метру, без ПДВ-а.

Цене даљинског грејања у Прибоју нису мењане у последњих 10 година, односно од 2012.године. Изградњом нове градске топлане, заменом топловода и подстаница, значајно је подигнут квалитет грејања, па су Прибојци прошле зиме, имали загрејане станове, и то свих 24 сата.

Због сталног раста енергената на светском тржишту, а тиме и раста свих осталих трошкова, функционисање даљинског грејања озбиљно је доведено у питање, па су зато су одмах уследили састанци и договори, како би се спремно дочекала наредна зима, а то не подразумева само веће цене грејања.

"Мора се смањити и потрошња енергената, јер је прва година била просто пробна, морају се генерално смањити и остали трошкови, а мора се рационализовати и број запослених на оптималан ниво.", истакао је председник општине Прибој, Лазар Рвовић.

Он је додао, да проширење броја корисника, што омогућавају постојећи капацитети, мора бити још један од приоритета прибојске топлане, али и изналажење техничких решења за мазут, као резервни енергент, за који се обезбеђују робне резерве, што није случај са актуелним лож уљем.

Нове цене даљинског грејања у Прибоју, важиће од првог јула, а овог лета уследиће и разговори са Европском банком за обнову и развој, која би уложила у енергетску ефикасност зграда корисника даљинског грејања, што подразумева нове фасаде и уградњу калолиметара, а што би се финансирало из остварених уштеда.

Последња седница Општинског већа општине Прибој била је у знаку и побољшања енергетске ефикасности индивидуалних домаћинстава и стамбених зграда, кроз субвенције државе и локалне самоуправе, на изградњи термичког омотача и замени столарије, али и постављању соларних панела, што је пилот пројекат у Прибоју. У том контексту донети су правилници, на основу којих ће се расписати конкурси, а ускоро се очекује и сагласност на правилник о замени неадекватних котлова у индивидуаланим домаћинствима, енергетски ефикаснијим, као наставак акције од прошле године. За ове намене укупно је опредељено 12 милиона динара.

Због усаглашавања са новим законским решењима, прибојски већници донели су и правилнике о организацији услуга социјалне заштите на локалном нивоу, које реализује Центар за развој услуга социјалне заштите.

Општинско веће Прибоја, прихватило је и извештаје о раду за прошлу годину буџетских корисника - Центра за социјални рад и Завичајног музеја, а донело је и решење о образовању Жалбене комисије општине Прибој.