slideshow04

Нова трафостраница за нова радна места

У циљу унапређења пословног амбијента у "Индустријским парковима" и "Слободној зони", Општина Прибој је изградила трафостаницу снаге два мегавата, односно два трафоа по један мегават, који су у погону од пре два месеца и на располагању су садашњим и будућим инвеститорима.

Вредност инвестиције је 24 милиона динара, средства су обезбеђена у буџету Општине Прибој, а радове је по тендеру, извело предузеће ГАТ из Новог Сада.

Изградња нове трафостанице био је предуслов за обављање успешне производње појединих инвеститора, па је на основу тога омогућено запошљавање, тренутно нешто преко 100, а у наредном периоду, још толико радника.

Изградњом ове трафостанице омогућено је континуирано и сигурно снабдевање електричном енергијом свих корисника, као и равномерно коришћење постојећих енергетских капацитета у Индустријским парковима и Слободној зони Прибој.

Од почетка рада Слободне зоне, 2015.године, Општина Прибој је плански стварала предуслове за што повољнији привредни амбијент, како за садашње, тако и за будуће инвеститоре, изградњом и реконструкцијом неопходне инфраструктуре, пре свега модерне саобраћајнице до Слободне зоне. Потпуно је замењена и хидрантска и водоводна мрежа, па сви корисници сада имају сигурно водснабдевање и техничком водом и водом за пиће, а комплетно је сређена и Управна зграда, где је замењен кров и сва столарија.

У Слободнј зони Прибој тренутно послује седам домаћих и страних компанија, два нова инвеститора ускоро би требало да изграде своје погоне, а овде је тренутно своје запослење нашло око 700 наших суграђана.