slideshow04

Други ребаланс Буџета

Општинско веће општине Прибој, на 45.седници 29.септембра, утврдило је предлог другог ребаланса Буџета општине Прибој, који сада износи 1.726.430.000,00 и у односу на претходни ребаланс, већи је за 156.739.000,00 или за 9,1 одсто.

Највеће повећање је за област заштите животне средине, где је опредељено 93.400.000,00 динара, и то у првом реду, пројекат санације несанитарне депоније "Дубоки поток" у Друглићима, који финансира Република Србија са 60 милиона динара, док ће износ од 11.400.000,00 динара заједнички финансирати општине корисници - Прибој, Пријепоље и Нова Варош.

Пројекти за канализациону мрежу финансираће се са око 20 милиона динара. За организацију саобраћаја и изградњу неопходне инфраструктуре, повећање износи 20.500.000,00 динара, у шта је укључена и набавка аутобуса из већинске донације Републике.

За одржавање путева планирано је додатних 10 милиона и два милиона динара за бесплатан превоз путника, као пројектовани износ до краја године.

Код Општинске управе, вршена је прерасподела средстава и укупно повећање износи 8,5 милиона динара.

Повећање код основног образовања односи се на реконструкцију фасаде зграде ОШ "Никола Тесла" у Прибојској Бањи, што је такође пројекат који се финансира већинским средствима Републике, док повећање за спорт износи 6,1 милион динара.

Код Центра за развој услуга социјалне заштите евидентирано је смањење, а ради се о више планираним средствима за зараде запослених.

Прибојски већници утврдили су у предлог одлуке о Општинској управи,у делу који се односи на Кабинет председника Општине, што је само усаглашавање са Законом о локалној самоуправи.

Чланови Општинског већа прихватили су и поједине измене у предлогу Одлуке о такси превозу на подручју општине Прибој, након одржане јавне расправе. Суштина Одлуке остала је иста, само су неки правни појмови или измењени или разјашњени, а који ближе одређују поједине ставове ове одлуке.

Коначну реч о претходним предлозима одлука, као и предлогу Одлуке о такси превозу на подручју општине Прибој, даће одборници локалног парламента, на свом заседању, које је заказано за уторак, 4. октобар.