slideshow04

Наручивање докумената

Изводе из матичних књига и уверење о држављанству преко on-line формулара на овом Интернету сајту могу да наруче само лица која су уписана у матичне књиге општине Прибој.

Цене издавања и достављања:
- За изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих плаћа се републичка административна такса од 400 дин, а у случају доставе на кућну адресу плус цена поштанских трошкова.
- За уверења о држављанству плаћа се републичка административна такса од 700 дин, а у случају доставе на кућну адресу плус цена поштанских трошкова.
Таксе за издавање извода и уверења прописане су Законом о републичким административним таксама, а трошкове доставе прописује Пошта Србије.

Рокови достављања:
- Документи се у року од 48 сати предају Пошти Србије, а таксу и поштанске трошкове наплаћује поштар.
- Рок за достављање на територији Републике Србије је 5 дана и достава је поштом поузећем.

Напомене:
- У случају одбијања захтева, бићете контактирани путем телефона или e-maila.
- Свака злоупотреба ове услуге је законом кажњива.
- За додатне информације: Матичарска служба, 033/ 452-341

ОДАБЕРИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИ ЖЕЛИТЕ ДА НАРУЧИТЕ:
Извод из матичне књиге рођених
Извод из матичне књиге венчаних
Извод из матичне књиге умрлих
Уверење о држављанству