slideshow04

Грађевинске дозволе

Решење број ROP-PRI-2709-CPA-1/2022 од 03.02.2022. године

Решење број ROP-PRI-2709-CPA-1/2022 од 03.02.2022. године овде.

Решење број ROP-PRI-42550-CPI-2/2021 од 30.12.2021. године

Решење број ROP-PRI-42550-CPI-2/2021 од 30.12.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-16289-CPI-4/2021 од 27.07.2021. године

Решење број ROP-PRI-16289-CPI-4/2021 од 27.07.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-6031-CPI-2/2021 од 17.05.2021. године

Решење број ROP-PRI-6031-CPI-2/2021 од 17.05.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-28387-CPI-5/2021 од 22.04.2021. године

Решење број ROP-PRI-28387-CPI-5/2021 од 22.04.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-11213-CPI-1/2021 од 20.04.2021. године

Решење број ROP-PRI-11213-CPI-1/2021 од 20.04.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-9447-CPI-1/2021 од 07.04.2021. године

Решење број ROP-PRI-9447-CPI-1/2021 од 07.04.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-3619-CPI-3/2021 од 22.03.2021. године

Решење број ROP-PRI-3619-CPI-3/2021 од 22.03.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-4837-CPI-1/2021 од 26.02.2021. године

Решење број ROP-PRI-4837-CPI-1/2021 од 26.02.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-38053-CPI-2/2021 од 19.01.2021. године

Решење број ROP-PRI-38053-CPI-2/2021 од 19.01.2021. године овде.