slideshow04

Договорена изградња нове трафостанице у Прибоју вредности 400 милиона динара

Једна од највећих инвестиција ЕПС-а у Србији, вредна 400 милиона динара догодиће се управо у Прибоју, договорено је на данашњем састанку руководства локалне самоуправе и челних људи ЕПС-а. Инвестиција којом се решавају дугогодишњи проблеми лоших напонских прилика, предвиђа изградњу нове трафостанице ТС 110/35/10 KV, снаге 2х31,5 MVA, која је иначе предвиђена у Плану развоја енергетике за период 2015-2025. године, а која ће се градити на катастарској парцели 950/2 која је у власништву општине Прибој (део Калуђерског поља).

На састанку код председника општине Лазара Рвовића, присуствовали су Срђан Ђуровић директор привредног друштва "Електросрбија" Краљево, његов заменик Миле Милошевић, Владимир Добанчић директор огранка Електродиструбуције Ужице, Горан Лучић директор погона Електродиструбуције Прибој. Oпштина Прибој je куповином дела Калуђерског поља од Милешевске епархије, постала власник локације на којој ће бити изграђена трафостаница велике вредности.
Обзиром на чињеницу да већ постоји изграђен далековод од хидроелектране Потпећ до планиране локације будуће трафостанице, али и то да се Прибој напаја острвски и да других резервних далековода у случају квара нема (чак ни у суседним општинама), на овај начин се дугорочно решавају лоше напонске прилике у општини Прибој. Пошто идејни пројекат постоји, након решавања имовинско-правних односа, изградња трафостанице планирана је да почне у 2015. години, а завршетак радова планиран је 2018. године.
Парцела на којој је планирана градња, биће предмет компензације између ЕПС-а и локалне самоуправе, која је и власник исте за досадашње дугове за утрошену електричну енергију дела буџетских корисника, ЈП "Дирекција за изградњу Прибоја", ЈКП "Услуга" и Општинске управе - Одељења за урбанизам.
Председник општине Прибој Лазар Рвовић је изнео план брзог и ефикасног модела решења имовинско правних односа и испуњење свих предуслова да ова велика инвестиција крене са реализацијом у 2015. години.

izgradnja-trafostanice

 

izgradnja-trafostanice
Студија оправданости са идејним пројектом за изградњу трафостанице у Прибоју