slideshow04

Јавни увид у нацрт измене Плана детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране "Рековићи" на реци Лим и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Јавни увид у нацрт Измене Плана детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране „Рековићи“ на реци Лим и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, одржаће се у периоду од 30.10.2014. до 30.11.2014. године.

Нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, биће изложени на јавни увид сваког радног дана у периоду 08-15 часова у холу зграде (монтажна зграда) Општинске управе Прибој у ул. 12. јануара 108. Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени плански документ и мишљења у вези са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, на писарници Општинске управе Прибој.
Јавна расправа о Извештају о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, уз присуство обрађивача, одржаће се 19.11.2014. године са почетком у 12 часова, у згради Општинске управе Прибој - сала за венчања.
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 08.12.2014. године са почетком у 12 часова, у згради Општинске управе Прибој - сала за венчања. Седници Комисије могу присуствовати физичка лица и представници правних лица (са овлашћењем), која су поднела писане примедбе, у току трајања јавног увида.
Текст огласа можете погледати овде.
Нацрт измене ПДР МХЕ "Рековићи" на реци Лим у дигиталном формату можете преузети овде.